Uue põlvkonna töötervishoid - kasulik töötajatele, kasulik ettevõttele

Tervise Teejuht on arendanud ettevõtetele välja tervikliku töötervishoiu kontseptsiooni, mis aitab töötajate tervisesse tehtavad investeeringud ja tervise jälgimise sihipäraseks muuta, nii et see kasvatab ettevõtte majanduslikku edukust. 

Meie tervisekontrolli järgselt saab iga töötaja isikliku Terviseplaani ning ettevõte kokkuvõtliku Terviseauditi.

 

Mida me pakume töötajale? 

1) Töö– ja terviseriskide individuaalne hindamine koos ettevõtte töökeskkonna riskidega
2) Personaalselt ettevalmistatud tervisekontrollid ja isiklik terviseplaan
3) Haiguste ennetamiseks ja varaseks sekkumiseks riski- ja heaolupõhised uuringud, analüüsid ja teenused

Mida me pakume tööandjale? 

1) Ettevõtte terviseaudit  ̶  töötingimustest ja töötajaskonnast lähtuv tootlikkuse kasvule 
 orienteeritud terviseriskide juhtimise plaan
2) Ülevaade töötajate motivatsioonist, rahulolust ja tervisest
3) Tevisekultuuri kujundamine töötervise abil

Küsi pakkumist juba täna!

Scroll to top